معرفی طوطی سنگال

جایی برای تبادل تجربیات در رابطه با طوطی ها

معرفی طوطی سنگال، یکی از طوطی های آفریقایی

معرفی طوطی سنگال، یکی از طوطی های آفریقایی

طوطی سنگال یکی از طوطی های بومی غرب قاره آفریقاست و پراکندگی آن از شرق سنگال تا کشور چاد ادامه دارد. طول بدنش در حدود ۲۳ سانتی متر بوده و وزنی معادل ۱۲۰ تا ۱۷۰ گرم را دارا است؛ این…

برچسب‌ها,


برای لود این صفحه 54 عملیات در 1 ثانیه انجام شد.